El procés participatiu va començar al febrer, amb una ruta en què veïns, tècnics i Ajuntament van aportar propostes. Al març, una segona reunió va encaixar les peces. “L’equip d’arquitectes van treballar les idees que van sortir de la ruta i les van perfilar en aquesta reunió” –explica Mireia Valls, tècnica del Pla de barris de la Trinitat Nova–. “Ara ja tenim definit l’avantprojecte. Les idees estan recollides i endreçades sobre plànol. Es recullen moltes de les peticions dels veïns”.

El terreny condiciona el disseny

En total, el projecte inclou unes cinc hectàrees, de les quals gairebé la meitat estan situades dins del Parc Natural de Collserola, amb unes restriccions i normativa que condicionen les actuacions. L’altra part pertany a sòl urbà, però és en un punt de transició. “S’ha tractat perquè sigui un espai tou, serà un parc lúdic, però amb materials que tinguin més a veure amb el que és la muntanya, les peces seran de fusta, els camins més naturals, etc.”. A banda dels condicionants del parc natural, també n’hi ha d’altres de tipus topogràfic, tècnics i d’altres característiques que fan que “la compatibilitat de tot el que es demana hagi estat complexa de plasmar als plànols”. Els tècnics han intentat mantenir al màxim les cotes actuals, i han aprofitat els talussos per incloure algunes de les demandes veïnals. “Hi ha talussos que tenen uns tobogans, hi ha talussos que tenen grades per a l’estiu estar a l’ombra, hi ha talussos que es converteixen en rocòdroms, i en un altre talús també s’hi ubica un magatzem per guardar les eines dels horts comunitaris”, afegeix Valls.

No hi haurà poliesportiu cobert

Una de les peces que demanaven els veïns era un poliesportiu cobert, que no ha estat possible ubicar per tal de respectar al màxim l’entorn natural de les Feixes. Tot i això, s’ampliaran les pistes del pati de l’Escola Sant Josep Oriol, situades en un dels accessos i que connecten directament amb les feixes i els horts. Les pistes fan també de transició cap a altres equipaments del barri. “S’estableix un vincle molt potent amb el futur casal de barri per poder utilitzar aquestes pistes i s’amplien fins allà on es pot pràcticament la pista actual i fins on ens deixa la topografia existent”, comenta Valls.

Camins naturals i accessos adaptats

Un aspecte important dins aquest projecte és la millora dels accessos a la zona de les Feixes. “Un d’aquests accessos és el que és més proper al metro de Casa de l’Aigua” –explica Mireia Valls-. “Actualment és un accés amb molt poca visibilitat, insegur, molt fosc, amb uns murs molt alts, i el que s’ha treballat molt és que aquest accés pugui ser d’accessibilitat universal”.

També s’intentarà recuperar la traça del camí original que arriba fins al camí de les Quatre Estacions, dalt de la carena de la muntanya. “La traça original no és recuperable en tots els trams per la topografia i per la normativa, que ens marca com han de ser els girs i les seccions perquè pugui existir un manteniment d’aquest camí”, afegeix Valls.

Recuperar la natura i el patrimoni

A la zona nord de les Feixes es treballarà per restaurar la vegetació autòctona de la serra de Collserola i el patrimoni. Allà hi trobem soterrat el pont dels Tres Ulls i les galeries que el connecten amb la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova. “Aquesta part s’ha inclòs en l’avantprojecte perquè hi va molt lligada, tot i que es farà en un propera legislatura”– explica Mireia Valls-. “És un projecte molt complex perquè s’han de fer un munt de prospeccions i estudis abans de poder fer res. Hi ha estudis sobre la galeria però no garanteixen que es conservi sencera, potser en alguns punts podria estar enfonsada”.