Les dones són més vulnerables davant de les infeccions de transmissió sexual (ITS). Així ho certifiquen des del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats, on asseguren que la fisiologia femenina la fa més propensa a patir-les. Jordi Baroja Benlliure, director del CJAS, afirma que en el cas de la dona, la superfície de contacte sexual és més gran que en el cas dels homes i això fa que, en el cas de les relacions heterosexuals, puguin contraure aquestes infeccions amb més facilitat. En el cas de les joves adolescents, a més, les mucoses vaginals no estan del tot consolidades i per tant poden ser, segons Baroja, més permeables a determinades ITS.

La violència masclista com a factor de vulnerabilitat

Hi ha un altre factor que fa que les dones siguin més vulnerables a infectar-se a partir del contacte sexual i és la violència sexual estructural que pateixen. El director del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats afirma que “sovint les dones no poden negociar en igualtat de condicions el mètode de protecció que voldrien utilitzar”, és a dir, “no poden decidir quan i com tenir aquestes relacions sexuals” i això fa que les dones puguin ser més susceptibles a contraure una ITS.

Sovint les dones no poden negociar el mètode de protecció en igualtat de condicions
Jordi Baroja Benlliure, director del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats

“Les dones s’han acostumat a les molèsties ginecològiques”

Un altre factor que encara fa més vulnerables les dones a patir infeccions de transmissió sexual és el fet que, malgrat que la majoria d’ITS són asimptomàtiques, quan hi ha dolor les dones tenen més tendència a suportar-lo que els homes. Jordi Baroja és de l’opinió que les dones s’han acostumat a les molèsties ginecològiques i sovint “se li treu ferro”. El problema, assegura, és que en determinades infeccions com la clamídia o la gonocòccia, si no es detecten a temps, poden generar un problema d’infertilitat en el futur.

El revers d’això, segons Baroja, és que la cura de la dona ha estat molt més pautada amb controls ginecològics regulars. Ara bé, des del CJAS troben a faltar que “els cribratges de les ITS estiguin més incorporats per part dels professionals de la medicina i per part del sistema”. “Hem de superar la cultura de l’estigma i la por” diu Baroja, i demanar proves de detecció de forma rutinària i com a mesura de prevenció.

Hem de superar la cultura de l’estigma i la por i demanar proves de detecció de les ITS de forma rutinària
Jordi Baroja Benlliure, director del CJAS

Es multipliquen per més de 1.000 les ITS en dones en set anys

Un estudi recent de l’Observatori de Salut femenina de la plataforma Bloom conclou que les infeccions de transmissió sexual entre les dones s’han disparat en set anys en tot l’estat. L’informe, elaborat amb el suport de la Clínica Dexeus i la Fundació Puigvert, parla d’un augment del 1.073 %, ja que s’ha passat de prop de 1.400 casos el 2012 a més de 16.000 el 2019. Aquest darrer any, més de la meitat dels casos es van diagnosticar a Catalunya, perquè és on es fan més proves de detecció. Des del CJAS apunten que aquestes dades s’han de llegir amb prudència, ja que al marge que hi pugui haver un augment real de les ITS en dones també pot respondre a un augment i millora de les proves de detecció.

Entre les ITS més diagnosticades hi ha la clamídia (64,8 % dels casos), la gonorrea (15,6 %) i el virus del VIH (8 %) seguit de la sífilis (5,6 %), hepatitis C (3,6 %), hepatitis B (2,3 %) i limfogranuloma veneri (0,1 %). A aquestes se’ls hauria de sumar el Virus del Papil·loma Humà, que és l’ITS més comuna en tota la població, però que se situa fora de la llista de malalties de declaració obligatòria i queden fora de les estadístiques. A banda, Baroja apunta que es tracta d’un virus —més prevalent en dones— que en la majoria dels casos remet sol, un fet que no passa amb la resta d’ITS.

A Barcelona, i segons dades de l’Agència Catalana de Salut Pública del 2019, el limfogranuloma veneri, la gonocòccia i la clamídia continuen mostrant una tendència creixent. La sífilis ha disminuït, però probablement estigui relacionat amb un retard en la notificació. Quant a la infecció pel VIH, continua en descens des de l’any 2012 a la ciutat.

S’han normalitzat pràctiques com el sexe oral, per al qual ens protegim menys
Laura Cámara

Augment de les parelles sexuals, una de les causes de l’augment

Laura Cámara, infermera especialista en ginecologia i obstetrícia i sexòloga, apunta, entre altres causes, a la facilitat actual per relacionar-se gràcies a les aplicacions i un augment de les parelles sexuals. Això, diu Cámara, “no té perquè ser dolent”, però “si hi ha més exposició i menys protecció” evidentment “ens estem posant en risc”. Aquesta sexòloga apunta que s’han normalitzat altres pràctiques com el sexe oral, per al qual “ens protegim menys” i “és una via fonamental de transmissió de les ITS”.

Alícia Úbeda, cap del Servei de Ginecologia de Dexeus Dona, parla dels riscos de no detectar a temps les ITS: alteracions del període menstrual, dolors al baix ventre i lesions en òrgans interns. Úbeda apunta que els tractaments i la cirurgia per resoldre aquestes complicacions poden comprometre la fertilitat futura de les dones.

Jordi Baroja Benlliure, director del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats, apunta que la població més jove té relacions sexuals amb més persones pel fet d’estar “experimentant i provant” i que sí que s’ha observat una disminució de l’ús de mètodes barrera en les relacions sexuals. Malgrat tot, tres de cada quatre joves afirmen que sí que es protegeixen. Baroja apunta a una millora dels sistemes de detecció darrere l’augment de les infeccions en dones.