El carrer de la Muntanya, al Camp de l’Arpa del Clot, es convertirà en un eix verd, tal com va avançar betevé aquest gener. El tram que es reformarà és el comprès entre els carrers de Mallorca i de Coll i Vehí i al carrer de l’Eterna Memòria —continuació de Muntanya— entre Coll i Vehí i Freser. La previsió és començar les obres a finals d’aquest any i que finalitzin 11 mesos més tard. En total, s’hi invertiran uns 2,5 milions d’euros.

Un carrer pacificat

El projecte preveu actuar en 5.500 m2, amb l’ambició que esdevingui una via amb prioritat per a vianants i bicicletes i també amb més verd. En aquest sentit, es pacificarà el carrer, que serà de plataforma única. També se’n suprimiran les dues fileres de cordons d’aparcament, per guanyar espai per a zones d’estada gràcies a la plantació d’arbrat que doni ombra.

Pel que fa al trànsit, la velocitat màxima estarà limitada a 10km/h i es prioritzarà el pas de vehicles locals. A banda, s’hi habilitaran espais de càrrega i descàrrega i s’hi mantindrà la prohibició de circulació entre els carres de Mallorca i Vidiella.

Fruit d’un procés consensuat

La renovació del carrer s’ha treballat els últims mesos amb veïns i entitats del Camp de l’Arpa del Clot. Aquesta transformació s’emmarca en el projecte Fem una superilla al Camp de l’Arpa del Clot, sorgit dels pressupostos participatius del districte de Sant Martí.