El 56 % de les persones amb sida ha patit algun tipus de discriminació i la immensa majoria (el 90 % dels afectats) no ho han denunciat. Aquestes dades es desprenen de la primera enquesta elaborada pel Comitè 1D – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya. L’enquesta posa de manifest discriminacions en àmbits molt diversos, des dels context sexual i afectiu fins a la salut o en l’esfera laboral.

Amb aquestes dades a la mà, el col·lectiu alerta que l’estigma social que pateixen les persones seropositives continua sent una realitat quotidiana i critica que “el model actual d’atenció al VIH no és suficient”. Des del Comitè 1D consideren que l’atenció està massa fragmentada i que se centra excessivament “en el terreny biomèdic”. En canvi, creuen que “no tracta amb suficient atenció l’estat mental i social de les persones”.

Discriminació en àmbits molt diversos

Es calcula que més de 33.000 persones viuen amb VIH a Catalunya, segons les darreres dades. D’entre els enquestats, la majoria homes (74 %), només un 22 % afirmen que no han patit cap tipus de discriminació, un percentatge més baix en el cas de les dones: només el 16 % es consideren lliures de discriminacions. En total, s’han analitzat les respostes de 255 persones.

Pel que fa al tipus, la més habitual es dona en l’àmbit afectiu i sexual, un 57 % dels enquestats n’han patit. Hi segueixen els àmbits social (37 %), la salut (24 %) i el laboral (16 %). Si posem el focus en les denúncies, la primera dada rellevant és que un 90 % de les persones que s’han sentit discriminades no ho han denunciat. I entre les que sí que ho han fet, un 40 % no s’han sentit ben ateses.

El Pacte Social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH

Pel Comitè 1D, cal treballar en àmbits com les relacions i les cures, per tal de millorar la informació, sensibilització i també l’autoestima dels afectats. També reclamen mesures en el sistema sanitari, per garantir l’accés universal a tractaments i a les cures, i que es blindin els drets laborals de les persones amb sida per facilitar-los l’accés a la feina i la confidencialitat.

El col·lectiu reivindica també més “compromís i pacte social“. En aquest sentit, remarquen que l’any 2020 el govern de la Generalitat va aprovar el Pacte Social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH però que, en canvi, un 80 % de les persones enquestades no el coneix.