Els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) de l’estat espanyol, inclòs el de la Zona Franca, han estat buits durant la covid-19. Se’n van alliberar els interns perquè, amb les fronteres tancades, no se’ls podia deportar o expulsar. La previsió és que obrin de nou, però les entitats s’hi oposen: el Servei Jesuïta a Migrants (SJM) exigeix que tanquin definitivament perquè “són injustos” i s’hi priva la llibertat de manera “innecessària”.

Segons l’últim informe de l’SJM ─el desè que elabora─, al llarg del 2019 van ser internades 6.473 persones als CIE espanyols i, d’aquestes, 3.871 (un 59,80 %) van ser repatriades forçosament; 2.513 van ser posades en llibertat i 89 van sortir-ne per altres motius. Poc més de la meitat, per tant, van ser retornats al seu país d’origen: un percentatge baix, considera l’SJM, tenint en compte que la finalitat dels centres és garantir l’expulsió.

Amb les dades sobre la taula, l’estudi conclou que la funció d’un CIE ha estat i és un fracàs: si l’única missió dels centres és custodiar migrants per a una posterior deportació i això només passa en poc més de la meitat dels casos, “les persones pateixen una privació de llibertat innecessària“. Es demostra que acabar l’internament amb la devolució o la posada en llibertat “és fruit de l’atzar“, asseguren des del Servei Jesuïta a Migrants.

Per què no s’arriba a l’expulsió?

Segons Maria del Carmen de la Fuente, coordinadora de l’SJM, no s’arriba a l’expulsió perquè, per exemple, no hi ha acord de repatriació entre Espanya i el país d’origen, perquè s’esgota el termini màxim d’estada al CIE ─60 dies─ o bé perquè l’intern s’ha de protegir (menors, víctimes de tràfic, sol·licitants d’asil, etc.). Precisament l’informe destaca que el 2019 van localitzar als centres espanyols 2.164 sol·licitants de protecció internacional.

Mesures per evitar l’internament

L’SJM treballa per a la defensa dels drets dels migrants i agrupa entitats com Migra Studium, que visita el CIE de Barcelona. L’advocat de la fundació, Josetxo Ordóñez, creu que la privació de llibertat es podria evitar amb altres mesures. “La pròpia Llei d’estrangeria en fixa: la retirada de passaport, la permanència en un domicili… i altres mesures que un jutge consideri que són adients”, explica. Amb tot, el reclam és clar: cal que, després de la pandèmia, els CIE no es tornin a omplir.