metges atencio pacient coronavirus

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) reclama que la crisi del coronavirus serveixi per fer un nou pacte polític sobre la sanitat catalana. En un document publicat aquest dimarts, detallen els principals aspectes que s’haurien de millorar. Exigeixen que aquest nou pacte sigui fruit de l’acord de tots els nivells de l’administració: la Unió Europea, el govern de l’Estat i la Generalitat. Segons el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, la pandèmia de la covid-19 ha mostrat de manera “descarnada” les mancances de la sanitat catalana.

 

Els principals punts a millorar serien, segons el CCMC, el finançament perquè “en un període de tres anys s’afegeixin al sistema sanitari català els 5.000 milions d’euros necessaris”, millores en les condicions laborals dels professionals sanitaris per evitar la precarietat, aplicar nous models organitzatius i modernitzar l’Agència de Salut Pública.

Entre les propostes concretes que desenvolupen al document hi ha l’autonomia i flexibilitat dels Equips d’Atenció Primària (EAP), mantenir el reforç de la seguretat sanitària dels Centres d’Atenció Primària i el teletreball dels professionals amb visites no presencials, alleugerir la burocratització de l’atenció, millorar la coordinació entre tots els nivells assistencials o que les residències d’avis tinguin un control dels CAP.

També demanen més recursos per a la recerca, flexibilitzar els recursos humans per respondre a noves urgències pandèmiques i dotar de més recursos l’atenció als problemes de salut mental.

El document presentat és una ampliació de les propostes que el CCMC ja va presentar a principis de juny.