Quan l’Ajuntament va presentar fa dos anys a les entitats el projecte per restaurar la façana del castell de Torre Baró, van ser moltes les veus crítiques. L’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris ja va advertir que la solució als despreniments no havia de significar perdre part de la fesomia original de l’equipament. La proposta de revestir la façana implicava canvis significatius en l’estètica de la torre, segons l’arxiu. L’entitat, però, confiava que els experts trobarien una altra solució que no fos un arrebossat de les parets exteriors. Ara, veient els resultats de les obres, que ja van començar fa uns mesos, reafirma la seva posició. Té, a més, les crítiques que, fa un parell de setmanes, li va fer arribar l’AV Torre Baró.

El castell de Torre Baró està tancat per obres

L’Ajuntament va prendre la decisió de tancar l’equipament a finals de l’any passat per dur a terme les obres que recomanava un informe tècnic encarregat per resoldre els petits despreniments de les pedres que configuren la façana i algunes esquerdes. L’anàlisi del material va detectar una degradació dels materials que només es podia resoldre, segons l’informe, amb un sanejament i un recobriment. El problema sembla que ve de lluny, ja que la raó és la mateixa naturalesa dels materials emprats, però amb la rehabilitació del 2014 es va utilitzar ciment pòrtland. Això podria haver incrementat la patologia per les reaccions químiques dels materials. La pluja, el vent, la contaminació i les sals solubles de la brisa marina també poden haver contribuït a la degradació.

El revestiment no agrada a les entitats

El revestiment de les obres, que ja es deixa veure, ha fet saltar les alarmes entre molts veïns de la zona i entitats. L’aspecte del castell de Torre Baró no llueix com abans. El morter ha recobert les pedres originals de l’equipament, tan emblemàtic per als veïns. Encara falta per veure com quedarà el color de la veladura, que es farà “a posteriori” amb calç i pigments naturals. La intenció és que imiti els colors dels carreus originals. De totes maneres, l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris considera que aquesta solució canviarà totalment la fesomia d’un dels símbols de Nou Barris.

La Torre del Baró, del 1905, és un dels grans símbols de Nou Barris i, tot i això, ha passat bona part de la seva història buida i en procés de degradació. El novembre del 2014 va estrenar una remodelació que la va convertir en un centre d’interpretació històrica i ambiental. Funciona com a mirador i punt d’informació de Collserola, a banda de les visites guiades pel castell i la seva història. A més, ofereix activitats programades per a les escoles i per als excursionistes i un cicle de concerts de blues el cap de setmana.