Després d’anys de lluita, els veïns del Turó de la Font de la Guatlla, situat al barri del mateix nom, han pogut salvar 51 habitatges que estaven afectats des de l’any 1976 pel Pla General Metropolità. L’Ajuntament va aprovar aquesta modificació a principis del 2019 i va acordar qualificar aquests habitatges com a protegit, amb dret a tanteig i retracte per garantir que els veïns seguiran vivint a casa seva.

La modificació va acompanyada d’un pla que permetrà concretar actuacions de millora d’habitabilitat i accessibilitat. A la vegada es construiran 15 habitatges protegits d’iniciativa municipal i equipaments nous. Un any després de l’aprovació d’aquesta modificació, hem parlat amb el portaveu de la Plataforma Salvem el Turó, Àlex Casero, que reclama que l’Ajuntament concreti ja les actuacions previstes al barri.