El dia de Nadal aparcar a la ciutat és una missió pràcticament impossible. Davant la impossibilitat d’estacionar el cotxe, els conductors opten per deixar-los a qualsevol vorera o plaça de la ciutat. A l’avinguda de la Meridiana, per exemple, els cotxes han envaït les zones de vianants. La imatge es repeteix a la plaça de la Palmera, on la pista de bàsquet s’ha convertit en un gran pàrquing.

Comentaris pels cotxes mal aparcats a les xarxes

La imatge, que es repeteix any rere any, ha centrat els comentaris d’alguns usuaris de les xarxes. Alguns han criticat que els conductors estacionin els seus vehicles sobre les voreres, mentre que d’altres han centrat les seves crítiques en la grua municipal que s’ha endut un dels cotxes mal aparcats la nit de Nadal.