Aquestes són dades extretes en l’últim informe de l’Observatori Europeu de Drogues i les Toxicomanies del 2018, que assegura que les dades existents indiquen que la disponibilitat de drogues és elevada i, en alguns casos, augmenta. El cànnabis continua sent la droga il·legal més consumida a Europa, seguida molt de lluny de la cocaïna i l’èxtasi.

L’informe conclou que l‘estat espanyol és el quart país de la Unió Europea amb una prevalença més alta de consum de cocaïna entre els joves de 18 a 34 anys, a la vegada que és el quart país que més cànnabis consumeix. Per contra, és uns dels països on menys es consumeixen opiacis, medicaments que alleugereixen el dolor.

Les  xifres les corrobora l’anàlisi d’aigües residuals a diferents ciutats europees. A Barcelona s’hi va detectar el 1917 més restes de cocaïna i èxtasi que enlloc. De cocaïna, concretament, se m’han trobat quasi 1.000 mg al dia per cada 1.000 habitants, dada que supera Amsterdam i Brussel·les. Cal tenir en compte, però, que l’informe no recull  dades de la ciutat que fins ara liderava la classificació: Londres. Barcelona, en tot cas, ha superat aquest 2017 les xifres que va tenir Londres el 2016. L’anàlisi també indica que el consum de cocaïna augmenta durant el cap de setmana.

Pel que fa a l’èxtasi, l’anàlisi de les aigües residuals situa la capital catalana també al capdamunt, amb més de 40 mg al dia per cada 1.000 habitants. L’any 2016 era la tercera ciutat amb més residus d’aquesta substància a les aigües, al darrere de Bristol i Zagreb, però aquest any les ha superat i lidera l’estadística, molt a prop de París. Per altra banda, també augmenten els residus d’altres drogues com les amfetamines, encara que és de les ciutats europees on se n’ha trobat menys.

L’informe de l’observatori també detecta que hi està havent un canvi de rutes pel que fa al tràfic de cocaïna. Tradicionalment, Espanya i Portugal havia estat la principal ruta d’entrada de cocaïna a Europa procedent de l’Amèrica Llatina. La tendència, però, està canviant i això ho demostra que aquest any Bèlgica ha desplaçat l’estat espanyol pel que fa al país amb més tones decomissades.