La superilla de l’Eixample tindrà quatre eixos verds que donaran prioritat als vianants i, segons l’Ajuntament de Barcelona, relegaran el cotxe a un paper de convidat. Aquests eixos estaran als carrers de Rocafort, Girona, Consell de Cent i Comte Borrell. Les obres començaran al juny i acabaran el primer trimestre del 2023. Els carrers no tindran asfalt ni carrils de trànsit, tot i que els vehicles de veïns i serveis podran circular-hi a 10 km/h.

Com el nom indica, els eixos verds tindran més arbres i vegetació. El pressupost per transformar aquests quatre carrers és de 48,2 M €.

L’eix verd de Rocafort

L’eix verd del carrer de Rocafort engloba el tram comprés entre l’avinguda de Roma i la Gran Via. A l’encreuament de Rocafort amb el carrer del Consell de Cent, es crearà una plaça.

L’eix verd de Girona

L’eix verd del carrer de Girona transcorrerà entre l’avinguda Diagonal i la Gran Via. A l’encreuament amb el carrer del Consell de Cent, es crearà una de les quatre places que s’estrenaran d’aquí a vuit mesos.

L’eix verd del Consell de Cent

L‘eix verd de carrer del Consell de Cent serà el més llarg. El recorregut anirà des de Vilamarí, a tocar del Parc de Joan Miró, fins al passeig de Sant Joan. A les cruïlles amb Rocafort, Comte Borrell, Enric Granados i Girona s’alçaran quatre espais d’estada i joc. Seran les quatre places de la superilla de l’Eixample.

L’eix verd de Comte Borrell

El carrer del Comte Borrell ja té un eix verd al barri de Sant Antoni, des de la Gran Via i fins al carrer d’Aldana. Ara, la transformació s’estrendrà Gran Via amunt, des d’aquest carrer i fins a l’avinguda de Roma.