El carrer del Romaninar, a Vallvidrera, és un dels pocs carrers de la ciutat que queden sense urbanitzar. Encara hi ha terra en lloc d’asfalt i no hi ha xarxa de clavegueram ni rastre de papereres ni contenidors. Els veïns estan cansats d’esperar, des dels anys 60, que l’Ajuntament urbanitzi el carrer i denuncien el greuge comparatiu amb la resta de la ciutat. Per això han portat el seu projecte d’urbanització del carrer als primers pressupostos participatius de Barcelona, i els impulsors han estat preseleccionats.

Carrer de terra

La manca d’asfalt al carrer del Romaninar complica la circulació dels cotxes sobretot quan plou perquè la terra es converteix en fang: la conducció es complica i fins i tot els cotxes a vegades hi queden atrapats. A més, el terra és irregular i els veïns denuncien que hi ha un problema de seguretat perquè comporta un perill per als cotxets i les persones amb mobilitat reduïda.

A mesura que es van anar construint les cases del carrer, des dels anys 60, els veïns es van veure obligats per l’Ajuntament a construir la vorera de casa seva o bé pagar un aval. “Quan vam venir a viure ens van fer deixar un aval per asfaltar el carrer però han passat 20 anys i encara estem esperant”, explica Rat Fenech, veïna. Per això, els veïns consideren que ara és el torn del consistori ja que es tracta d’una segona urbanització però l’Ajuntament diu que s’ho paguin ells.

Tub de subministrament d’aigua a la vista al carrer del Romaninar

Sense xarxa de clavegueram

El carrer del Romaninar no té xarxa de clavegueram, “algunes de les finques es connecten a través de canalitzacions de veïns de carrers contigus, d’altres tenen depuradores… Estem pagant el servei de clavegueram en el rebut de l’aigua i no el tenim”, reivindica Mercè Olaria, vicepresidenta de l’associació de veïns de la plaça dels Pins de Vallvidrera.

Deixadesa i brutícia

“El problema és que ens tenen totalment deixats de la mà de Déu”, denuncia Marcel Perarnau, un altre veí. Al carrer no tenen contenidors ni papereres. Tampoc hi passen els serveis de neteja de l’Ajuntament i els veïns han de netejar la brutícia del carrer ells mateixos. El veïnat de Romaninar denuncia que hi ha tubs de subministrament d’aigua a la vista i cablejat que penja.

Cables de xarxa elèctrica o telefònica penjant al carrer del Romaninar

L’esperança dels pressupostos participatius

Després de 10 anys esperant una actuació municipal que mai arriba, han decidit portar-ho als pressupostos participatius de l’Ajuntament, en els quals han estat preseleccionats i podran ser votats a partir del juny. El veïnat reivindica que estan pagant els mateixos impostos que els altres veïns de Sarrià – Sant Gervasi i que es troben en una situació totalment injusta. Expliquen que si no són un dels projectes guanyadors, portaran la queixa al síndic de greuges.