S’ha aprofitat un solar del carrer del Penyal per instal·lar-hi un parc infantil amb jocs i terra de cautxú. A més, s’ha recuperat la font que ja hi havia en aquest espai. Al capdamunt del carrer, s’ha alçat un mur de formigó per delimitar un aparcament exterior i evitar la pèrdua de paviment per esllavissades. També se n’han ampliat les voreres fins als dos metres d’amplada i s’ha allargat davant de l’entrada de l’Institut Ferran Tallada per millorar-ne l’accés.

El carrer del Penyal, al barri de la Font d’en Fargues, té una topografia complicada. Té molt pendent i amb l’aigua de la pluja es produeixen esllavissades del terreny. Per adequar la via a aquestes característiques s’han destinat 133.693 euros en millores.