L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) han modificat l’estructura d’una vintena d’embornals sorrencs de la ciutat per disminuir la proliferació de mosquits. Aquests forats de desguàs són un dels principals focus de proliferació de mosquits a la via pública, ja que les femelles d’aquests insectes aprofiten petites acumulacions d’aigua estancada per pondre-hi els ous i reproduir-se.

La prova pilot impulsada per l’ASPB i BCASA consisteix a omplir de formigó fins al nivell del col·lector de sortida aquests embornals amb una petita inclinació. Això fa que no s’hi acumuli aigua i els elimina com a punts de cria disponibles. L’ASPB assegura que el resultats de la prova “demostren que la modificació és efectiva i, a més, evita la utilització de biocides al nostre entorn”.

Fins ara s’han modificat 24 embornals sorrencs considerats prioritaris, i aquest any s’estendrà la mesura a 46 més. L’ASPB remarca que la iniciativa s’anirà avaluant cada any i s’estendrà progressivament en ordre de risc.

Els embornals suposen el 70 % d’actuacions de control de mosquits

Els embornals sorrencs suposen el 70 % de les actuacions de control de mosquits que l’ASPB realitza a la ciutat. Per aquest motiu, el consistori assenyala que aquesta mesura correctora “suposa una important millora de l’estratègia de prevenció, vigilància i control d’aquests insectes a la ciutat”.

L’ASPB també remarca que “l’eliminació d’aquests focus urbans té un efecte beneficiós per a la convivència a la ciutat. Evita problemes de picades a la ciutadania i redueix la possibilitat de transmissió de malalties, especialment en el cas del mosquit tigre”.

El pla de millora dels embornals sorrencs s’emmarca dins de les accions d’adaptació al canvi climàtic del Pla clima de l’Ajutament de Barcelona. El consistori insisteix que “l’augment de temperatura i els efectes climatològics extrems faran augmentar les poblacions de mosquits“. Per tant, remarca que “dur a terme mesures d’adaptació com aquestes tindran un efecte positiu en l’adaptació de la ciutat a un entorn de canvi i en la prevenció dels possibles efectes en la salut de les persones que se’n puguin derivar”.