plusvalua retorn impost municipal barcelona

(ACN) El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat diversos punts de la Llei reguladora de les hisendes locals del 2004. Uns impostos que, fins ara, recaptaven els ajuntaments. El tribunal considera que aquests apartats determinen que sempre ha existit augment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real d’aquest increment.

La decisió declara la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de l’aprovació de la sentència. És a dir, l’anul·lació no es podrà aplicar amb efectes retroactius.

La sentència compta amb el vot particular concurrent del president del TC, Juan José González Rivas, i els vots discrepants del magistrat Cándido Conde-Pumpido i de la magistrada María Luisa Balaguer. La decisió arriba arran de la qüestió d’inconstitucionalitat presentada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Ceuta i Melilla, amb seu a Màlaga.

Collboni demana compensar els ajuntaments

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat que es compensin els ens locals per la pèrdua d’ingressos, en cas que es confirmi l’anul·lació de la plusvàlua municipal. Collboni també ha demanat “fixar una normativa que reguli bé l’impost”.

El primer tinent d’alcalde ha dit que Barcelona no pot renunciar “a 180 milions d’euros en polítiques socials o a inversions per a la reactivació econòmica”.