Aquest divendres, 4 de febrer, se celebra el Dia Mundial contra el Càncer, una malaltia que cada cop afecta més gent i que agreuja les desigualtats. L’Associació contra el Càncer ha publicat el primer estudi que posa de relleu que no totes les persones són iguals davant del càncer. Els pacients i familiars fan front a diferències que tenen a veure amb l’accés a entorns saludales, el diagnòstic precoç i les cures pal·liatives, però també el nivell socioeconòmic és un factor determinant. L’informe diu que la malaltia provoca un cost econòmic superior als 10.000 euros al 41 % de les famílies.

Vulnerabilitat laboral o social

L’estudi posa de relleu que les despeses directes i indirectes que suposa patir la malaltia poden ser inassolibles per a algunes famílies. Si el pacient és una persona en situació de precarietat laboral, és a dir, treballadors aturats, autònoms o persones amb un sou per sota del salari mínim interprofessional —el percentatge de dones que no arriben a cobrar el salari mínim és el doble que el d’homes—. Les persones sense recursos són més vulnerables davant del càncer.

A Catalunya el codi postal afecta més que el codi genètic a l’hora de fer front al càncer, hi ha una part de la població que no té les mateixes oportunitats de prevenir i viure amb càncer depèn on visqui
Associació contra el Càncer

Diferències en la prevenció i la detecció

L’informe també assenyala que hi ha una part de la població que no té les mateixes oportunitats de prevenir i detectar precoçment el càncer depenent d’on visqui.

A Catalunya, tot i que la cobertura del programa de cribratge de càncer de còlon és del 100 %, hi ha un 57 % de la població entre 50 i 69 anys que mai no s’ha realitzat una prova de sang oculta en femta. La participació minva en les persones d’estrats socioeconòmics més baixos.

El consum de tabac és el principal factor de risc per tenir càncer de pulmó. A Catalunya, 1.335.494 persones fumen cada dia, el que suposa un 21 % de la població de més de 15 anys. I aquí el grau social també té incidència en el consum de tabac diari. Segons l’estudi de l’Associació contra el Càncer, si mirem la classe social del fumador, els treballadors no qualificats fumen el doble que les persones amb càrrecs de direcció o responsabilitat.

“Iguals?”, una campanya per denunciar les diferències

Campanya Iguals?, per denunciar les desigualtats davant del càncer

L’Associació contra el Càncer ha engegat la campanya “Iguals?”, per demostrar a la societat les desigualtats que
existeixen actualment a l’hora d’afrontar el càncer
, bé per prevenir-lo, viure amb ell o accedir als resultats de recerca, conscienciant que no tothom és igual davant la malaltia.

Els números del càncer a Catalunya el 2021

A Catalunya, el 2021 es van diagnosticar 45.147 nous casos de càncer. Actualment, els més habituals són el colorectal (14,30 %), el de pròstata (12,17 %), el de mama (12,12 %), el de pulmó (10,3 %) i altres càncers de pell (7,77 %).

Pel que fa a les morts, es calcula que l’any passat es van produir 16.705 defuncions per aquesta malaltia.