El veïnat de Gràcia continua reivindicant els espais verds que hi ha a la Vila. La desafecció del pla per donar continuïtat a la Rambla de Prat cap a l’interior del nucli antic de Gràcia ha generat polèmica. Primer, la mobilització veïnal per evitar la pèrdua de l’illa interior del carrer d’Astúries i ara, la desaparició del jardí de la residència d’artistes Jiwar, ubicat al carrer de Jaén, 14, on es vol edificar un bloc de vuit habitatges de protecció oficial.

414 m2 de jardí per a pisos socials

El solar del carrer de Jaén ocupa 414 m2 i d’aquests 200 m2 serien per a la construcció dels pisos i els altres 200 m2 serien el jardí privat per als habitatges. Des de Jiwar creuen que l’operació municipal té un alt cost pel resultat que suposa en habitatges construïts, i a més, lamenta haver de perdre un jardí que asseguren és un espai artístic, educatiu i social a la Vila. La Mireia Estrada, cofundadora i directora de Jiwar, està d’acord amb la necessitat d’habitatges socials, però creu que no pot ser “a qualsevol preu. Hi ha un cost econòmic molt gran per les expropiacions i sobretot nosaltres, el que defensem, és l’ús social d’aquest espai i les activitats que s’hi duen a terme des que el vam arranjar.”

El jardí té un ús artístic i social

Des del 2013 Jiwar té un conveni amb l’Associació Arapdis, que treballa amb persones amb discapacitat o trastorn mental, per mediació del districte de Gràcia, per fer ús de l’hort ubicat al jardí de Jiwar. A més, són moltes les propostes de creació, intercanvi entre cultures i veïnatge que s’han fet i que es continuen fent en aquest espai verd. Per això, creuen que cap indemnització pot justificar l’expropiació d’un espai d’ús social.

Un solar contigu s’ha venut a un privat

A més, en el mateix temps els veïns s’han assabentat de la venda d’un solar a pocs metres del jardí que fa anys està en desús. “Voler expropiar un espai com aquest quan fins no fa res, dues portes més enllà, hi havia un solar amb exactament els mateixos metres quadrats, 10 m2 menys, 404 m2, un solar abandonat, ha estat venut recentment a un particular”. La directora de Jiwar lamenta: “On és el dret de tempteig i retracte de l’Ajuntament? Li hauria costat molts menys diners””

Ara, estan en espera de la resposta de les al·legacions que van presentar abans de Nadal. Des de Jiwar esperen poder seguir amb el jardí i continuar omplint-ho d’activitats com fins ara han fet.