La nova regulació per exercir d’estàtua humana a la Rambla ha entrat en vigor després que l’Ajuntament l’hagi aprovat definitivament. Aquesta regulació inclou tant el concurs per adjudicar les llicències, com la normativa que regeix la seva activitat.

En total hi ha 24 llicències per exercir d’estàtua humana a la Rambla que s’ubicaran en 12 punts autoritzats en horaris de matí i de tarda, tots aquests a la part baixa del passeig, a la rambla de Santa Mònica. Per primera vegada, a més, s’estableix un horari d’estiu i un altre d’hivern, i s’incorpora la petició que havia fet el propi col·lectiu d’estàtues de poder exhibir fins a “tres propostes de vestuari” que es podran anar alternant.

La regulació municipal revisa la normativa anterior que ja no era vigent. El text incorpora la denominació “d’estàtues vivents” i amplia l’adjudicació de la llicència d’un any prorrogable a un any més a tres anys prorrogables fins que es convoqui un nou concurs.

Durant la tramitació de la regulació, les estàtues s’havien mostrat preocupades perquè no se les havia tingudes en compte a l’hora de redactar la nova normativa. La norma actual substitueix l’anterior de l’any 2012, que ja va reagrupar totes les estàtues a la part baixa de la Rambla.

Es valora l’experiència

Un cop aprovada la normativa i les bases del concurs, i quan estigui publicada al BOPB, els interessats a exercir d’estàtua humana tindran 15 dies per presentar la candidatura i optar a una de les llicències. A banda de la documentació administrativa amb les dades personals, els interessats també hauran d’acreditar la seva experiència. Se’ls demana la participació, com a mínim, en tres muntatges teatrals, mostres o concursos específics d’estàtues i que puguin demostrar aquest bagatge.

L’Ajuntament ha previst que el concurs s’acabi a finals d’abril i que, un cop recollides les llicències, les noves estàtues vivents puguin començar a treballar al passeig.