Nou capítol sobre la presència d’amiant al metro. Els treballadors tornen a estar en alerta. TMB ha descobert negligències en els treballs de desamiantatge. Una de les empreses contractades per fer aquest procés,  Asbesthos Gestión Desamiantados (AGD), ha retornat dues peces amb l’etiqueta de “desamiantat” que posteriorment s’ha descobert que encara contenien la fibra tòxica. Això ha obligat TMB a revisar els protocols i decidir augmentar els controls en els desamiantatges, per evitar que puguin arribar a entrar en contacte amb treballadors i usuaris.

La troballa s’ha fet en uns controls de qualitat que TMB va posar en marxa per verificar que la neteja de l’amiant s’havia fet correctament. Els errors s’han trobat en dues fases. El 29 d’octubre es van prendre mostres ambientals dels primers equips de Tren Stop, un sistema de seguretat dels trens, rebuts després de l’actuació de descontaminació. Els resultats van donar positiu. Continuava tenint amiant malgrat haver passat per un procés de descontaminació. El 4 de novembre, TMB va descobrir una nova volandera en un convertidor que malgrat portar l’etiqueta de “desamiantat” encara tenia rastres d’aquesta fibra tòxica.

La negligència ha portat TMB a obrir dos expedients de no conformitat contra l’empresa que feia el desamiantatge. Exigeix a l’empresa una millora del pla de qualitat per garantir extreure’n l’amiant el 100 %. També es farà un control exhaustiu en el moment previ al muntatge del comboi, per evitar que els treballadors manipulin peces que encara contenen fibres d’amiant. TMB, però, insisteix que la detecció de fibres en la superfície del material no implica un risc per a les persones, ja que només seria nociu si les partícules s’haguessin trobat flotant a l’aire.

Nous casos de treballadors amb càncer

Mentrestant, transports metropolitans continua fent controls de seguiment als treballadors del metro. En els darrers informes s’han detectat un nou cas de tumor i també quatre casos d’engruiximent pleural, tots quatre en empleats ja jubilats. TMB assegura que aquestes afeccions poden tenir causes diverses i conclouen que no hi ha cap cas de mesotelioma, el càncer més directament relacionat amb l’amiant. Amb aquests quatre casos, s’eleva a set el nombre d’extreballadors del metro amb afectacions broncopulmonars. Anteriorment ja s’havien diagnosticat la presència de tumors broncopulmonars en tres treballadors del metro ja jubilats.