Vehicle del cos de Bombers de Barcelona

El nombre de dones aspirants a formar part del cos de Bombers de Barcelona ha augmentat un 31 % respecte a la convocatòria anterior. Malgrat aquest creixement, només 143 dones formen part del total de 1.838 candidats que s’examinaran aquest dissabte per ocupar una de les 80 places que ofereix l’Ajuntament de Barcelona. El consistori assegura que l’increment es deu a la promoció que ha fet l’Administració municipal “per fomentar que les dones formin part del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la ciutat”.

En aquest sentit, a les bases de la convocatòria per accedir a les places de bombers s’han afegit alguns canvis, com “la desaparició d’alçades mínima i màxima tant per a homes com per a dones”. També s’ha incorporat a la prova d’oficis l’àmbit sanitari, ja que el consistori assegura que els tres àmbits professionals que hi havia fins ara (edificació i obra civil, instal·lacions elèctriques i mecànica) són “altament masculinitzats”. Finalment, en cas que després de la finalització de les proves d’oposició es produeixi un empat, es resoldrà a favor de la persona aspirant amb el gènere menys representat.