Els alumnes de secundària podran demanar ajuts de menjador per a tots els dies de la setmana a partir del curs vinent. Fins ara, els estudiants rebien ajuts de dos dies per setmana i només podien obtenir els ajuts de tota la setmana aquells de centres amb complexitat que ho feien a través del programa Institut a temps complet. Segons el Consorci d’Educació de Barcelona, és una mesura que vol afavorir que l’alumnat es pugui quedar a les tardes a fer activitat lectiva o extraescolar.

Qui pot demanar els ajuts?

Poden sol·licitar els ajuts els pares o tutors legals de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics. Per optar-hi, les unitats familiars no poden tenir uns ingressos superiors a la suma de les quantitats següents: primer adult (sustentador principal), 10.981,40 €; segon adult (sustentador principal), 5.490,80 €; altres adults (no sustentadors principals), 2.745,35 €, i per a cada infant de la unitat familiar, 3.294,45 €.

Els ajuts individuals són de 4,43 €/dia i els del 100 %, de 6,33 €/dia.

Nous espais per al servei de menjador

Per facilitar que els instituts ofereixin aquest servei, a més, s’estan habilitant o s’habilitaran aquest any i el 2022 espais de 17 instituts públics de Barcelona:

 • Institut Montjuïc
 • Institut Picasso
 • Institut Nou Barris
 • Institut Bernat Metge
 • Institut Barri Besòs
 • Institut Flos i Calcat
 • Institut Escola Turó de Roquetes
 • Institut Martí Pous
 • Institut Moisès Broggi
 • Institut Montserrat Roig
 • Institut Teresa Pàmies
 • Institut Salvat Papasseit
 • Institut Verdaguer
 • Institut Poeta Maragall
 • Institut Jaume Balmes
 • Institut les Corts
 • Institut Domènech i Muntaner

32 milions en ajuts el curs 2020-2021

La dotació per als ajuts de menjador per al curs actual ha estat de 32 milions d’euros, sis més que el curs anterior. Gairebé 26 milions corresponen al Departament d’Educació i sis milions, a l’Ajuntament de Barcelona.