Els Mossos d’Esquadra han alertat d’una estafa a través de correu electrònic que suplanta la identitat de la Policia Nacional. L’objectiu dels estafadors és infectar el dispositiu de qui rep el correu amb un virus. Per això els Mossos demanen a qui el rebi que no cliqui cap enllaç i l’elimini. En cas que s’hagi fet, recomanen fer servir un antivirus per a l’ordinador.

En el correu electrònic, els estafadors es fan passar per la Policia Nacional i envien una citació al destinatari per presentar-se com a testimoni en un judici. Detallen la data exacta i adjunten un document per descarregar, en format PDF o XML.

Estafes recurrents

No és la primera vegada que es detecten correus similars a aquest, en què els estafadors es fan passar per la policia o els Mossos. Fa uns mesos, hi va haver enviaments massius amb un correu en què simulaven que el remitent era el cap de la policia catalana, Eduard Sallent.

Les estafes per internet o a través de trucades són habituals i cada vegada més, i els estafadors milloren els mètodes per fer-les més creïbles. Els Mossos d’Esquadra calculen que cada any hi ha fins a 100.000 intents d’estafa a Catalunya. Remarquen que l’única manera d’evitar els enganys és desconfiar del remitent i comprovar la veracitat de les trucades o dels correus electrònics.