Les màquines ja treballen per aixecar la nova Escola Bressol Municipal Aurora, al Raval. Començarà a caminar el curs vinent i, a més, ho farà amb horari flexible. El consistori hi iniciarà una prova pilot en què oferirà, per primera vegada, horaris diferents amb l’objectiu d’afavorir la conciliació laboral i familiar. Hi haurà dos torns, un de matí i un de tarda, i estarà oberta des de les 9 h i fins a les 19 h. És una de les mesures que es tiraran endavant després d’un debat de sis mesos per repensar el model de les llars d’infants.

Segons l’Ajuntament, aquest model s’anirà posant en marxa a les EBM que s’obrin en els propers anys i s’estudiarà com implantar-ho a la resta dels 98 centres públics que hi ha a la ciutat. La tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, deixar clar que “en cap cas” es preveu deixar l’infant vuit hores a l’escola bressol. “Estem parlant de poder fer opcions de matí o de tarda i, sobretot, ampliar l’oferta educativa i de places”, puntualitza.

Un espai socioeducatiu per a famílies vulnerables

En la nova llar d’infants del Raval també s’estrenarà un espai socioeducatiu per a famílies en risc d’exclusió social. Un equip de professionals es dedicarà a atendre les necessitats dels més vulnerables, més enllà de l’àmbit educatiu. “L’escola bressol és el primer espai de socialització i on es formen les desigualtats“, adverteix Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació i Universitats. En aquest cas, també es mirarà d’estendre el servei a altres barris que ho requereixin.

Revisió i reducció de ràtios

L’Ajuntament pretén començar a revisar les ràtios al setembre. La primera fita és reduir el nombre d’alumnes per aula a 18 EBM dels barris prioritaris on es desenvolupa el Pla de barris, com és el cas del Raval Sud, Torre Baró, Trinitat Vella o Ciutat Meridiana. En nou escoles es reduirà el nombre d’infants per grup, en vuit s’incrementarà la plantilla i al centre restant s’ampliarà l’horari dels professionals. L’objectiu és que, el 2022, les ràtios s’hagin revisat a totes les escoles de la ciutat. Al mateix temps, s’incorporaran educadors de serveis socials per incrementar el suport als infants amb necessitats especials.

Les escoles bressol, més enllà de l’horari lectiu

A banda de les accions anteriors, en els propers mesos algunes llars d’infants, com la de Can Dragó, obriran les portes en horari no lectiu per a les famílies i el veïnat. La idea és oferir un espai confortable per als infants i donar-hi nous usos. Això sí, no seran de lliure disposició: els centres estaran tutelats per un professional que acompanyarà els nens i les famílies. Tot i que encara s’està estudiant, es preveu un horari d’obertura de les 17 h a les 20 h.

Tots els serveis per a infants, en una aplicació mòbil

El consistori impulsarà una aplicació mòbil en què es recolliran els serveis i recursos que hi ha a cada barri per a nens menors de tres anys. Segons Essomba, la nova app permetrà que les famílies puguin conèixer amb més facilitat les eines i recursos que tenen al seu abast.

És el resultat d’un debat de sis mesos

Les mesures anteriors són fruit del debat ‘Impulsem, Educació i Petita Infància’, que es va iniciar la primavera del 2017. Durant mig any, famílies, professionals de l’educació infantil i experts en altres àmbits han treballat per millorar la xarxa d’atenció als menuts entre 0 i 3 anys. Tot plegat quedarà reflectit en el ‘Llibre Blanc de les Escoles Bressol de Barcelona’, que s’enllestirà a finals del 2018 i que fixarà les bases del model d’EBM a seguir.

L’Ajuntament no es planteja eliminar la tarifació social

El sistema de tarifació social que s’ha implantat aquest curs a les escoles bressol ha aixecat les crítiques de l’oposició del govern municipal i també de les famílies. Dels 1,5 milions d’euros que s’injectaran de més al pressupost del 2018, l’Ajuntament no preveu destinar-los a repensar les quotes. Ortiz assegura que volen mantenir l’equitat i afavorir les llars més vulnerables. Tot i això, afirma que amb aquest import miraran de reduir l’aportació mensual de totes les famílies.