El Raval tindrà una nova escola bressol abans del 2019

Es construirà en un solar del carrer de l’Aurora, tindrà 1.200 metres quadrats de sostre edificable i una alçària de planta baixa més tres

El barri del Raval tindrà, abans que acabi aquest mandat, una nova escola bressol. Almenys aquesta és la voluntat manifestada pel govern del districte. En aquest tema a més hi ha consens entre totes les forces polítiques amb representació. Totes van votar favorablement al Pla especial de l'escola bressol del carrer de l'Aurora, pas previ imprescindible per materialitzar aquest nou equipament.

L'escola bressol s'ubicarà al solar del carrer de l'Aurora, número 24, que en l'actualitat està qualificat com a pista esportiva. Per això el districte de Ciutat vella va aprovar ahir, amb el vot favorable de tots els grups amb representació, el Pla especial de l'escola bressol del carrer de l'Aurora.

Aquest pla, segons la regidora Gala Pin, "el que pretén és posar ordre i adequar a la futura escola bressol el plantejament vigent en aquella zona. Ara mateix tenim un plantejament de pista esportiva i llavors el que serà és qualificar-lo d'equipament per poder ubicar-hi la nova escola bressol del Raval".

Intercanvi de qualificacions urbanístiques

La qualificació de pista esportiva es trasllada llavors a uns altres terrenys. Concretament a les pistes cobertes de la Maquinista, a la Barceloneta. La consellera de BComú-E, Natàlia Martínez, explica que d'aquesta manera "es dota la pista coberta de la Maquinista la qualificació d'equipament esportiu municipal i se'n reconeix l'estat actual, que ja dona aquest servei amb les mides reglamentàries estipulades pel Consell Català de l'Esport i en consolida d'aquesta manera l'ús i el protegeix de cara al futur de possibles modificacions".

Tot i que no hi ha data per a l'inici dels treballs de la futura escola bressol, el que està estipulat és que es farà aquest mandat,  que tindrà un sostre edificable de 1.200 metres quadrats i una alçària de planta baixa més tres.