El primer estudi que es publica sobre l’impacte de la covid-19 a les residències geriàtriques conclou que gairebé un 24 % de la gent gran resident i un 15 %  dels treballadors eren positius. Aquestes dades parteixen d’analitzar la presència de símptomes relacionats amb el coronavirus i els resultats de tests PCR en 6.000 persones (3.214 residents i 2.655 treballadors). L’informe també conclou que bona part dels residents que van donar positiu, el 69,7 %, van ser asimptomàtics (és a dir, que no van tenir ni febre ni problemes respiratoris els dies previs). Una dada que entre els treballadors baixa al 55,8 %.

Transmissió molt elevada del virus en aquests centres

Els resultats d’aquest estudi, fet per un equip multidisciplinari del Vall d’Hebron a 69 residències públiques i privades, suggereixen una transmissió molt elevada del coronavirus als centres. Aquest fet s’explicaria, entre d’altres, per les característiques pròpies de les residències, com ara les habitacions i banys compartits, altres espais comuns i la convivència de persones dependents que requereixen molta atenció.

El cribratge basat en símptomes en aquest col·lectiu és insuficient

Blanca Borrás, facultativa del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia i primera autora de l’estudi, assegura que quan hi ha una sospita o un cas de covid-19 en residències, les accions de control de la infecció “s’han de fer de la forma més ràpida possible”. Borrás afegeix que entre aquestes mesures “s’hauria d’incloure la realització de tests tant a les persones asimptomàtiques com simptomàtiques, ja que si estan infectades poden transmetre el virus”.

Els resultats de l’estudi, fet en col·laboració amb els centres d’atenció primària, s’han publicat a la revista ‘Emerging Infectious Diseases’.