infermers coronavirus

Una macroenquesta del sindicat d’infermeria Satse a escala estatal posa de relleu el descontent laboral entre els infermers i infermeres durant la pandèmia. Un 84 % considera que no ha existit el personal suficient per prestar l’atenció primària i les cures més adequades als pacients durant la pandèmia. L’enquesta es va fer a 11.645 infermers de totes les comunitats autònomes durant el mes passat. Aquesta mateixa enquesta ja va posar de relleu el mes de març que nou de cada 10 professionals tenen estrès i han notat un “notable empitjorament” de la seva salut física i mental.

Coronavirus, en directe

Al 68 % de les infermeres els queda feina per fer

Segons l’enquesta, el volum de feina provocat per la pandèmia i la manca de personal també han provocat que sis de cada 10 infermeres hagin de prolongar el seu torn de treball sense cap compensació perquè els han quedat feines assistencials pendents; a més, aquest volum de feines s’ha incrementat durant la pandèmia. Segons l’enquesta, abans de la pandèmia el 59 % de les infermeres reconeixien que els quedava feina per fer en acabar el torn i, en canvi, ara són un 68 %, nou punts més.

El 70 % de les infermeres estan “cremades”, després d’un any de pandèmia

Reclamen més infermers a les plantilles

Davant d’això, Satse reclama que es reforcin totes les plantilles d’infermeres i infermeres en tots els serveis de salut per equiparar-les a la mitjana d’altres països de l’entorn. També que s’ofereixi als professionals unes condicions laborals estables i dignes. En el cas de Catalunya, el sindicat denuncia que falten professionals perquè, en molts casos, marxen a treballar a l’estranger, especialment al Regne Unit. A més, Catalunya ha deixat de ser una comunitat atractiva per als professionals d’altres autonomies, com Andalusia.