Els resultats preliminars de l’estudi Kids Corona de l’Hospital Sant Joan de Déu apunten que els nens s’infecten de coronavirus en una proporció molt similar a la dels adults però, en canvi, més del 99 % presenten símptomes lleus. Els investigadors han fet el seguiment de 724 nens i nenes que han conviscut a casa amb un progenitor positiu de coronavirus. Les proves de serologia han permès constatar que un 17,5 % dels menors s’han acabat contagiant, un percentatge molt similar al dels adults (18,9 %).

El coronavirus és més lleu en els infants

En canvi, on si que es noten diferències és en la simptomatologia. En la majoria de casos, els pares no van sospitar que els seus fills poguessin estar infectats per la covid-19 perquè no van presentar símptomes o els van tenir molt lleus. De fet, els símptomes van ser lleus en més del 99 % dels casos.

Pel que fa a la càrrega viral a la nasofaringe, un mes després de detectar el primer cas de coronavirus en domicili familiar, l‘11,9 % dels nens encara en presentaven, mentre que el percentatge era del 33,8 % en els adults.

S’analitzaran els casals d’estiu

L’estudi dels investigadors de Sant Joan de Déu no ha pogut, però, donar una resposta concloent sobre quina és la capacitat transmissora del virus per part dels nens. Per això, l’hospital ha impulsarà diversos estudis aquest estiu per intentar tenir respostes abans de l’inici del curs escolar al setembre. Un dels estudis es farà als casals d’estiu de Catalunya, on els nens actuen en un entorn molt similar al de l’escola. Una de les actuacions que hi haurà serà fer-los una prova PCR setmanal.

També s’investigarà com detectar casos que es diagnostiquen als centres d’atenció primària i a la resta d’hospitals.

Cada cop més especialistes en medicina apunten que els nens i els adolescents no són tan transmissors del coronavirus com s’apuntava en un principi.  El cap de Malalties Infeccioses del Vall d’Hebron, Benito Almirante, atribueix a una molècula poc desenvolupada la baixa incidència del virus en menors.  En aquest sentit, el cap de Patologia Infecciosa de Pediatria de l’Hospital Vall d’Hebron, Pere Soler, creu que els casals d’estiu poden ser un bon assaig de cara al que pot passar a l’inici del curs escolar al setembre.

Un 14 % de les embarassades s’han contagiat

Els investigadors també han analitzat prop de 874 embarassades. El 14 % de les gestants han tingut el coronavirus però la gran majoria han estat casos asimptomàtics o amb símptomes lleus. En el cas d’infecció durant el primer trimestre de gestació, el 70 % de dones van ser asimptomàtiques i el 30 % van tenir símptomes lleus. En canvi, en els casos d’embarassades que es van infectar durant el tercer trimestre sí que s’hi van detectar un 4,5 % de casos de pneumònia.