El veïnat sol omplir de gom a gom els plenaris de Nou Barris, però el coronavirus ha modificat substancialment les sessions a les quals estaven acostumats veïns i polítics. Ja s’ha celebrat la primera sessió semipresencial després del confinament.

El primer fet atípic és que el Consell Plenari s’ha celebrat abans que l’Audiència Pública, després que aquesta s’ajornés al proper dijous dia 16 de juliol.

Els veïns omplen la meitat de l’aforament

A la sessió d’ahir es van ocupar poc més de la meitat de les 40 cadires disposades en fileres, amb reserva prèvia. A dalt, hi va haver rotació presencial i telemàtica de consellers per mantenir les distàncies, tot i que alguns consellers i regidors adscrits van seguir el plenari íntegrament des de casa.

Un plenari de màxim quatre hores

A més, tal com anaven passant les hores, les molèsties amb les mascaretes es feien cada cop més presents. La covid-19 va marcar també un límit de durada de la sessió, a unes quatre hores màxim. Per a aquest motiu, la junta de portaveus va escurçar els temps de les intervencions dels grups municipals.

També es van haver de presentar les intervencions del públic per escrit abans de la sessió, per poder fer un càlcul estimat del temps. Hi va haver confusió i algunes incidències, segons el públic assistent, en el sistema telemàtic per enviar les preguntes i fer la reserva. Davant aquest fet, la presidenta del Consell Plenari va obrir un darrer torn de paraula per a les persones no inscrites. Un torn ampliat que només va sumar dues intervencions. No es van repetir les típiques imatges de veïns amb el micro a la mà a les poques intervencions, que es van concentrar al final del plenari per poder tenir resposta del regidor. La traducció en llengua de signes es va fer de forma remota durant tota la sessió.

Un nou regidor i conseller

En aquest ple inèdit, a més, es va estrenar un conseller d’Esquerra Republicana i el nou regidor de Nou Barris, Xavier Marcé, amb un informe centrat en les línies polítiques que Marcé vol seguir durant el mandat.

El regidor va destacar que es prioritzarà la crisi sociosanitària, però també s’hauran de tractar temes de gestió econòmica i de connexió del districte amb la resta de Barcelona. Pel que fa al contingut a la resta de punts de l’ordre del dia es va parlar molt de l’impacte de la crisi sanitària, les activitats d’estiu i la neteja als carrers, però hi van haver pocs acords més enllà d’alguns punts com el de la regulació urbanística de l’Institut Escola Antaviana.