Els restauradors que tenen terrasses a les places de Gràcia hauran d’apropar les taules i cadires, de manera que ocupin menys espai. Es tracta d’una mesura municipal que equipara l’espai dels mòduls de les terrasses de Gràcia a les de la resta de la ciutat, on ja són d’una mida inferior. “Era una anomalia de Gràcia i havíem de posar-hi ordre, i ho fem aquest any, el primer de normalitat”, afirma Eloi Badia, regidor de Gràcia.

Ara mateix, els mòduls de cada taula a Gràcia són d’1,5 per 2 m. Amb la mesura, s’implementaran les mides de la resta de Barcelona, d’1,5 per 1,5 m. Traduït a un exemple, un establiment amb 10 taules ara pot ocupar uns 30 m² i amb el canvi quedarà en 22,5 m².

Es consoliden gairebé un terç de les terrasses ampliades

L’objectiu de la mesura és recuperar espai públic de les terrasses per al vianant i garantir l’accessibilitat a unes places sovint sobrepoblades de taules i cadires de la restauració. Precisament, l’Ajuntament ha anunciat també la revisió de les peticions de consolidació de terrasses ampliades. De les 154 de sol·licitades, n’ha concedit 58 i n’ha denegat 96 per tal, asseguren, d’evitar “que es produeixi sobreocupació de l’espai públic”.

Les botigues de conveniència hauran de tancar abans

El consistori barceloní ha anunciat l’aprovació inicial d’una altra mesura per millorar la convivència al voltant de les places i evitar el consum d’alcohol al carrer. Si aquest estiu es va avançar l’hora de tancament de terrasses, a partir del gener es limitarà l’horari nocturn dels establiments que venen alcohol o funcionen com a supermercat i es troben a l’àrea d’influència de les places de la Vila de Gràcia, del Diamant, de la Revolució, de la Virreina i del Sol. No podran ser oberts ni vendre res entre les 22 i les 7 h.