Foto: @wyron

El soroll és el segon factor ambiental que més impacta en la salut de la població, just per darrere de la qualitat de l’aire. I a la nit, és especialment molest per a molts veïns de Barcelona. De fet, segons l’Ajuntament, el soroll nocturn és una de les fonts que més molèsties causen a la ciutadania. Per això, el consistori ha elaborat una llista de les que anomena “zones tensionades acústicament en horari nocturn“, una llista d’11 punts de Barcelona en què la incidència a la nit és especialment intensa.

La llista s’ha d’aprovar al plenari i a partir d’aquí s’analitzarà si se superen en almenys 3 decibels els límits permesos de soroll. Després, seran els districtes els que hauran d’elaborar plans de reducció de la contaminació acústica concrets per a cada punt.

Tot i que cada espai podrà fixar les mesures en funció de les particularitats, també s’han establert objectius comuns. S’enfocaran a tres vies: prevenir l’excés de soroll, mitigar-lo i protegir el veïnat. Entre les propostes concretes, hi ha fomentar els desplaçaments a peu, pacificar carrers o regular les activitats lúdiques al carrer. També es preveu fomentar els ajuts a la rehabilitació d’immobles. Els veïns podran acollir-se a subvencions, una partida per a la qual s’han previst 11 milions d’euros.

Molèsties intenses i trastorns del son

Segons les dades municipals, més de 210.000 persones pateixen una molèstia intensa derivada del soroll, ja sigui emocional, psicològica o social. A més, més de 60.000 persones tenen algun trastorn greu de la son a causa de l’exposició continuada al soroll.

Les dades de l’Enquesta de salut de Barcelona 2021 també apunten en aquesta línia. El 55 % de la ciutadania creu que al seu barri hi ha molt de soroll i el 18 % asseguren que tenen molèsties nocturnes. En aquest sentit, el 15 % afirmen que es desperten més d’una nit per setmana per culpa del soroll, especialment a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i l’Eixample.

Reduir el soroll a l’estiu

Amb l’ull posat en un estiu que es preveu que torni a ser com els d’abans de la pandèmia, l’Ajuntament ha preparat una campanya informativa per minimitzar el soroll, especialment a les zones amb més afluència de persones, com el Gòtic o diverses places de la Vila de Gràcia. Per això, del 3 de juny al 25 de setembre es desplegaran 48 informadors a tots els districtes, que s’encarregaran de conscienciar els usuaris de la via pública.