El govern municipal ha signat un decret d’alcaldia per incorporar un nou camp de registre que inclogui les persones transsexuals, transgènere i intersexuals, i també la possibilitat que en els documents municipals hi consti el nom sentit amb el qual s’identifiquen. Segons ha explicat la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, la mesura entrarà en vigor d’aquí a tres mesos, al maig, un cop s’hagi publicat al BOPB i s’hagi passat el període d’al·legacions. “Es tracta de superar la invisibilitat de la identitat trans”, explica Pérez, i que les persones pugui ser tractades per l’Administració com elles vulguin.

La possibilitat de registrar-se amb el nom i el gènere amb el qual s’identifiquen els ciutadans no té cap limitació d’edat i també s’hi podran acollir els menors amb el consentiment dels seus tutors legals. S’inclourà un nou camp per al nom sentit i, en aquells documents que ja inclouen l’opció d’informar sobre el gènere, hi haurà les opcions: “dona”, “home”, “dona trans”, “home trans”, i “cap de les anteriors”. Aquesta possibilitat, però, no serà possible en aquells procediments amb implicacions jurídiques de caràcter oficial que, segons la llei, obliguen a presentar el DNI.

El govern treballa en aquest canvi en els registres municipals des del principi del mandat. La regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha explicat que és un canvi complex, que ha suposat una reestructuració de multitud de formularis, també en l’àmbit informàtic. Quan el decret entri en vigor, al maig, s’aplicarà en tots els registres municipals. En canvi, les empreses concessionàries de serveis municipals no hi estan obligades per contracte, tot i que se’ls demanarà que ho incorporin. També s’obligarà a aplicar-ho en els nous contractes que se signin a partir d’ara.

L’Ajuntament de Barcelona és pioner en la implantació de la possibilitat de registrar-se amb el nom sentit i el gènere d’identificació. Fins ara, l’única administració que ofereix aquesta possibilitat és Generalitat, que permet el canvi de nom dels transsexuals a les targetes sanitàries.