El Servei Català de la Salut (CatSalut) podrà emetre targetes sanitàries individuals (TSI) amb el nom actualitzat de les persones transsexuals que així ho demanin, sense que hagi calgut demanar prèviament el canvi al Registre Civil i per al DNI. Aquest dijous s’ha signat el protocol per fer possible una mesura que des de novembre de 2015 ja s’aplica als menors. Des de llavors, més de 30 nois i noies de menys de 18 anys ho han sol·licitat.