L’Ajuntament ha obert dos expedients sancionadors a duss immobiliàries per tenir dos edificis buits sencers a l’Eixample. Les multes sumen un import de 2,8 milions d’euros, el més alt imposat fins ara pel consistori en aplicació de la Llei del dret a l’habitatge. Les dues finques tenen un total de 24 pisos i estan situades als carrers de Pau Claris, 89-91, i d’Aragó, 402.

En el cas de la finca del carrer de Pau Claris, té 17 pisos de grans dimensions i està buida almenys des del 2012. L’any 2015 la propietat va demanar una llicència de canvi d’ús per fer-hi un hotel, que l’Ajuntament va denegar, i actualment tramita una altra llicència per rehabilitar l’immoble i fer-hi habitatges. Segons el consistori, durant tots aquests anys s’han ofert mesures a la propietat per fer-hi reformes i poder posar-los en ús, que s’han ignorat.

L’altre edifici del carrer d’Aragó té set pisos i fa més de dos anys que està buit. La finca no disposa de cèdula d’habitabilitat i es troba en mal estat de conservació. L’Ajuntament assegura que això no eximeix la propietat de les seves responsabilitats i qualifica d’infraccions “molt greus” el fet que estigui desocupada i que no compleixi el deure de conservar-la. En aquest cas, el consistori també els ha ofert alternatives per poder donar ús als pisos, com ara incorporar-los a la Borsa de lloguer de Barcelona, cosa que la propietat ha rebutjat.

Finca fons voltor carrer Aragó

Aquests dos primers expedients sancionadors estan “pràcticament tancats”, segons l’Ajuntament, que ha anunciat que treballa en 26 procediments més, també de societats i grans tenidors amb pisos buits des de fa més de dos anys.

Què diu la Llei de l’habitatge sobre els pisos buits?

L’Ajuntament ha obert aquests dos expedients sancionadors en aplicació de la Llei de l’habitatge. Aquesta norma estableix que no es poden mantenir els pisos buits sense cap justificació i que tot habitatge ha de tenir una funció social i, per tant, estar habitat.

Segons la legislació, el màxim que es pot tenir un pis buit sense incórrer en una infracció és de dos anys. Passat aquest temps, l’Administració pot sancionar el propietari amb multes que van dels 90.001 als 900.000 €.

Edifici fons voltor carrer Aragó