Font de garrafa d'aigua envasada

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una instrucció per evitar la utilització d’aigua envasada, gots i altres elements de plàstic d’un sol ús a les dependències municipals. L’objectiu és substituir aquests materials per alternatives d’impacte ambiental menor. Per tant, a partir d’ara es fomentarà l’ús d’aigua de xarxa i s’aniran retirant les fonts de garrafa existents. Al mateix temps, el consistori repartirà gerres de vidre a tots els treballadors municipals.

La mesura forma part del programa Ajuntament + sostenible, emmarcat en l’Agenda 21 de Barcelona. Amb la nova normativa es preveu un estalvi de recursos energètics i econòmics i una millora de la qualitat de vida al lloc de treball. L’any 2016 es van generar a Barcelona 762.076,88 tones de residus municipals. Una part d’aquests residus són plàstics d’un sol ús, que tenen una taxa de reciclatge molt baixa. L’Ajuntament també assegura que “és preocupant l’impacte ambiental associat a la fabricació d’aquests productes, que suposa un consum de recursos com l’aigua o el petroli, sumats als costos del transport des del punt de producció fins al punt de consum”.