La Comissió d’Ecologia i Urbanisme ha aprovat inicialment el projecte executiu de la tercera i darrera fase d’obres per augmentar la capacitat hidràulica i de drenatge de la xarxa a l’entorn del Paral·lel, la ronda de Sant Pau i el carrer de Vila i Vilà. L’objectiu és mitigar els problemes d’inundacions que s’han donat al Poble-sec i a la part baixa de Ciutat Vella amb episodis de pluges torrencials.

Un nou col·lector al carrer de Vila i Vilà

Es durà a terme la solució proposada i assajada al laboratori hidràulic de la UPC, que consisteix en la instal·lació d’un nou col·lector de 2,7 metres de diàmetres i 500 metres de longitud al carrer de Vila i Vilà, entre el carrer de Palaudàries i la confluència del Paral·lel i la plaça de la Bella Dorita. En aquesta plaça, a més, s’hi ampliarà el recorregut del col·lector instal·lat a la primera fase i es faran algunes obres de connexions amb altres col·lectors i actuacions de rehabilitació.

Finalment, caldrà reurbanitzar una superfície de més de 9.000 m2. El projecte fixa una inversió de 18,8 milions d’euros per a unes obres que es preveu que comencin la segona meitat del 2023.

Una millora del drenatge en tres fases

Es tracta d’una actuació qualificada com a prioritària al Pla director integral del sanejament de Barcelona, per tal d’adaptar la ciutat i, sobretot, el sistema de clavegueram i drenatge als efectes del canvi climàtic. I és que en el passat cada cop que hi havia pluges torrencials, hi havia inundacions a aquesta zona i a l’estació de metro de Paral·lel perquè el col·lector instal·lat es veia sobrepassat per l’aigua que recollia de la zona, però també de l’aigua que baixa de la Diagonal.

La primera de les fases va acabar l’estiu del 2015 i va reforçar el drenatge de la ronda de Sant Pau i va ampliar el dipòsit freàtic de la plaça de la Bella Dorita. Posteriorment, la segona fase va crear el 2020 una nova xarxa de clavegueram al carrer de Vila i Vilà, entre els carrers de Carrera i Palaudàries.