col·lector Diagonal

El nou tram desdoblat del col·lector de la Diagonal, en el tram que va des del passeig de Sant Joan fins al carrer de Girona, ja ha entrat en funcionament un cop finalitzades les obres d’ampliació. L’actuació és una obra necessària per fer un salt qualitatiu a la xarxa de clavegueram de la zona: el desdoblament permet augmentar en un 70 % la capacitat actual de desguàs i millorarà el funcionament del sistema de col·lectors de la zona compresa entre els carrers de Milà i Fontanals, Girona i Bailèn per a episodis de pluja amb un període de retorn de 10 anys.

Concretament, s’incrementarà el cabal màxim en aquest tram de l’avinguda Diagonal passant dels 96 m3 per segon previs a l’actuació a 160 m3 per segon.

Què es guanya amb el nou col·lector?

D’acord amb l’Ajuntament de Barcelona, els guanys principals amb el nou col·lector a la Diagonal són:

  • Disminuir el risc d’inundació i circulació d’aigua en superfície a l’avinguda Diagonal.
  • Disminuir el risc d’inundació i circulació d’aigua en superfície als carrers de Milà i Fontanals, Girona i Bailèn.
  • Allargar la vida útil del sistema de clavegueram evitant els efectes erosius del funcionament en càrrega i prevenir incidències en l’estructura de la instal·lació.
  • Millorar la conservació i la neteja del col·lector existent de la Diagonal en el tram del desdoblament.

Resposta al canvi climàtic

L’ampliació del col·lector de la Diagonal dona resposta al creixement demogràfic i urbanístic de Barcelona, que, sumat als efectes del canvi climàtic, ha fet créixer la necessitat d’incrementar el sistema drenant. De fet, el col·lector està pensat per poder actuar en episodis de pluja intensa, que s’espera que puguin augmentar en les properes dècades.

Aquesta intervenció representa la primera fase d’una obra estratègica prevista al Pla director integral de sanejament de Barcelona (PDISBA), que posteriorment arribarà fins a la plaça de Francesc Macià i que suposarà una reducció molt important del risc d’inundació. La Diagonal, però, continuarà en obres, ja que s’està allargant el tramvia per la Diagonal des de Glòries fins a Verdaguer.