JOAQUIM FORN, primer tinent d'alcalde "Era important consolidar aquest model de televisió. Crec que el consolidem de manera molt clara afegint-hi també la ràdio. Creiem que també és una cosa positiva tenint en compte el panorama general dels mitjans de comunicació. A BTV podem mantenir els ingressos i les nostres aportacions i jo crec que el que és més important és que ens possibilita mantenir un model de televisió."