Ben aviat, veure un gos a la via pública sense lligar no hauria de ser feina fàcil. L'Ajuntament sancionarà amb multes de 100 euros els propietaris que passegin animals sense corretja pel carrer. Amb la nova norma municipal, si un gos defeca en un parc infantil, el propietari podrà ser multat amb 600 euros. Tot i així, per aconseguir el consens de més partits polítics, el govern ha rebaixat les sancions respecte de l'esbós de l'ordenança d'animals que havia presentat uns mesos enrere. JORDI MARTÍ, regidor de Presidència i Territori "Hem fet un gran esforç per rebaixar l'import econòmic de les sancions. En cap cas no hi haurà cap sanció respecte les sancions de l'ordenança de 2003, al contrari." Durant el primer any de l'aplicació de la nova ordenança, l'Ajuntament s'ha compromès a ampliar el nombre d'àrees d'esbarjo per a gossos a tots els districtes. En cadascun d'ells s'hi destinaran entre 500 i 700 metres quadrats nous. En aquests espais els gossos sí que podran anar deslligats. Tot i això, algunes de les associacions d'animals que han estat consultades en la redacció de la nova ordenança, creuen que queda curta. CARLA CORNELLA, presidenta de FAADA "Pensem que s'ha quedat una mica més enrere del que prevèiem. S'huaira d'anar més enllà... Creiem que els 500m2 nous previstos són insuficients". Pel què fa a les sancions, la FAADA demana que s'endureixin encara més les que van destinades als amos que maltracten els animals i, en canvi, se'n rebaixi la resta. La nova ordenança també regularà l'accés dels animals de companyia al transport públic. De fet, TMB ja treballa en la modificació del reglament perquè els gossos puguin viatjar en metro. La norma també preveu que els amos signin una declaració responsable abans d'adquirir un animal de companyia. A més, prohibeix la criança en domicilis particulars. Està previst que la nova ordenança entri en vigor a l'estiu. Un any després, els gossos deixaran de passejar sense corretja.

La futura Ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals continua fent camí. La Comissió de Presidència ha aprovat inicialment el text amb el vot contrari del PP i l’abstenció del PSC, ICV-EUiA i ERC+Dcat+Rcat. El text s’exposarà ara al públic per recollir les aportacions de la ciutadania. La previsió és portar l’ordenança per a l’aprovació definitiva al plenari del mes de juliol.

El document incorpora novetats respecte a la proposta inicial del govern municipal i fixa una moratòria d’un any per començar a multar els propietaris que portin els animals deslligats. Passat aquest temps, la multa per aquest motiu serà de 100 euros. Durant aquest any de moratòria el consistori es compromet a “millorar i ampliar el nombre d’àrees d’esbarjo per a gossos”. El regidor de Presidència i Territori, Jordi Martí, ha anunciat que s’habilitaran espais de fins a 500 metres quadrats perquè els animals puguin anar deslligats.

Les sancions més elevades que preveu la nova ordenança poden arribar als 600 euros, xifra que s’ha reduït a més de la meitat respecte a la proposta inicial. Aquestes multes són per a les infraccions considerades molt greus, com ara deixar que els animals domèstics facin les necessitats als parcs i jardins d’ús infantil. En el text inicial les multes per aquest motiu es van fixar en 1.500 euros.

La rebaixa de l’import de les sancions és una de les modificacions que incorpora el text que, tot i així, no ha rebut el suport del PP en aquest tràmit d’aprovació inicial. De fet, els populars van impugnar el text perquè entenen que la voluntat és “més recaptatòria que no pas protectora”. La resta de grups s’han abstingut i s’han compromès a continuar el debat i reajustar les propostes.

L’objectiu del govern és que el nou text normatiu entri en vigor la propera tardor. L’ordenança substituirà la normativa que hi ha en vigor des de 2003.

FAADA, crítica amb la nova ordenança

La Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals, la FAADA ,considera que la nova ordenança es queda cutra pel que fa a les sancions per als propietaris que maltractin els animals. En canvi, creuen que la resta de multes haurien de ser més baixes. També dubten que els nous espais per a gossos que l’Ajuntament ha promès siguin suficients per garantir el bensestar d’aquests animals.