La xemeneia no traurà fum mai més, però els entorns tornaran a estar plens d'activitat. Això és el que pretén el govern municipal, que vol integrar Can Batlló al barri de la Bordeta. El mes vinent començaran obres per reurbanitzar els carrerons interiors. Es facilitarà així el pas de vianants amb nous accessos cap a la Gran Via. En aquests camins s'hi posarà mobiliari urbà i vegetació. També al novembre arrencarà la construcció de la primera promoció de 26 habitatges protegits i l'any que ve se'n farà una segona. En tot el recinte de Can Batlló hi ha sis solars reservats per a pisos socials i dos més per a promocions privades. Pel que fa als equipaments, l'Ajuntament ha anunciat avui que l'Escola de Mitjans Audiovisuals es traslladarà a una de les naus més properes a la Gran Via. El consistori manté també l'aposta de rehabilitar la nau central de Can Batlló, un gran espai de 22.000 metres quadrats, per agrupar-hi les oficines de l'Àrea d'Hàbitat Urbà. ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "Hem de passar del so dels telers, el soroll dels teler,s al silenci de les noves tecnologies." Abans de fer-hi oficines municipals, els veïns reclamen, però, equipaments de barri i per a la gent gran. Ara ja hi mantenen activitat amb una biblioteca, un bar i diversos tallers, un exemple d'espai autogestionat. XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "És un èxit de gestió per a la pròpia gent del barri, un exemple no només per altres indrets de la ciutat de Barcelona sinó que jo crec també del món." Per avançar en la transformació, continuen aquests dies els enderrocs dels blocs que no cal protegir com aquests antics tallers. Properament s'aterraran dos edificis més. L'Ajuntament també preveu traslladar els dos aparcaments actuals per a veïns i agrupar-los en un de sol.

Es tracta de 26 habitatges destinats a afectats urbanístics que s’ubicaran al carrer de la Constitució, 31. El termini d’execució és d’uns 19 mesos. A mitjan 2015 s’iniciarà una segona promoció al carrer de Parcerisa, 4, que també tindrà 26 pisos. A les promocions públiques se n’hi sumaran dues d’habitatge lliure al camí de la Cadena. En total seran 1.100 pisos: 430 de promoció pública i 670 de mercat lliure.

A banda de pisos la transformació de Can Batlló també ha previst la construcció de la nova seu de  ‘Escola de Mitjans Audiovisuals al bloc 7. La nau escollida és a tocar del número 159 de la Gran Via de les Corts Catalanes i propera al carrer del Mossèn Amadeu Oller. Tindrà capacitat per a 600 alumnes.

Recorreguts a dins i a fora del recinte per fer-lo més permeable

Els recorreguts que s’obriran dins el recinte seran d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes. El traçat de camins parteix de carrers que ja existeixen, però amb la nova xarxa de recorreguts, es vol garantir la connexió del carrer de la Constitució amb la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer de Parcerisa amb l’interior de Can Batlló i el carrer de la Constitució.

La urbanització comportarà el trasllat dels dos aparcaments de vehicles per a veïns, que s’ubicaran en un únic espai, i per fer-la possible s’estan enderrocant aquests dies uns antics tallers que no estan protegits i properament s’aterraran dos edificis més.

El consistori manté també l’aposta de rehabilitar la nau central de Can Batlló, un gran espai de 22.000 metres quadrats, per agrupar-hi les oficines de l’Àrea d’Hàbitat Urbà. Abans de fer-hi les oficines municipals, els veïns demanen equipaments de barri i per a la gent gran.