ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "Això no es fa amb una setmana, i s'ha de dir la veritat, us he de dir la veritat. El que em mou és solucionar el vostre problema personal, intentarem fer-ho amb la màxima celeritat possible. Si hi ha errors serà per culpa nostra. Si hi ha encerts serà perquè vosaltres ens ajudareu com ho faran els grups municipals."

El tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, ha dit que l’Ajuntament mirarà d’iniciar amb celeritat el procés d’expropiació, però ha reconegut que “per molt de pressa que anem, un procés d’expropiació dura el que dura”. Vives ha fixat un termini d’entre tres i sis mesos per a la normalització absoluta de la vida dels habitants del número 91 del carrer de Santa Rosalia.

“Compartim el dolor que significa haver de sortir de casa”, ha dit Vives, que ha assegurat que l’únic objectiu que mou el govern en aquest tema és el de solucionar el problema personal dels veïns. “És el problema més greu que tenim en aquest moment”, ha dit.

La mesura, presentada pel grup municipal socialista, instava el govern a prendre les mesures necessàries, amb caràcter d’urgència, per tal de reallotjar els afectats, trobar una solució definitiva per a l’immoble afectat i assegurar la seguretat de les finques properes al número 91. Precisament una representació dels veïns ha assistit al debat que s’ha fet a la Comissió d’Hàbitat Urbà.