Ajuntament de Barcleona

(ACN) L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa la nova convocatòria de subvencions per a l’any 2023. Té una partida pressupostària de 21,2 milions d’euros i el període de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 26 de gener. La sol·licitud s’haurà de fer via telemàtica.

La partida actual suposa un lleuger increment del 0,5 % respecte del 2022 i de prop del 50 % respecte de l’any 2015. Aquest creixement es deu a l’increment dels ajuts posats en marxa per l’Ajuntament i a la unificació de partides de subvencions que no hi estaven incloses.

26 àmbits temàtics

En total, la convocatòria inclou 105 programes d’ajut recollits en 26 àmbits temàtics diferents. La principal novetat és la inclusió del programa Reducció de la pobresa i precarietat de les dones, que abans era una convocatòria específica que es publicava de manera independent a aquesta convocatòria general. Altres àmbits són, per exemple, Cultura, Esports, Educació o Participació ciutadana.

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. S’han previst altres mesures per facilitar la tramitació, com l’acompanyament a les entitats des d’alguns òrgans gestors, especialment en districtes, o l’assessorament des de Torre Jussana, com s’ha fet en els darrers anys.

Augment de sol·licituds l’any 2022

L’any 2022 es van presentar un total de 6.137 sol·licituds, un 1,7 % més que durant l’exercici 2021. Pel que fa a aquestes, un total de 3.733 corresponen a línies de ciutat (un 61 % del total) i 2.404 a districtes (un 39 %). Pel que fa a percentatges, es mantenen els mateixos de l’any anterior. El 79 % dels sol·licitants són associacions i suposen el 83 % de les sol·licituds presentades.

Convocatòria de subvencions pel clima

D’altra banda, a partir del 16 de gener i fins al 15 de febrer del 2023 també s’obre el termini de presentació de la convocatòria de subvencions pel clima. Aquesta convocatòria de subvencions busca incentivar projectes que abordin el repte de l’emergència climàtica i que plantegin solucions per assolir els objectius que s’estableixen al Pla d’acció per l’emergència climàtica.