pessebre 2021 barcelona

(ACN) L’Ajuntament de Barcelona destinarà aquest any 21,1 milions d’euros a la convocatòria general de subvencions, que posarà en marxa els propers dies. El període de presentació de sol·licituds serà entre els dies 7 i 27 de gener i s’haurà de fer per via telemàtica. En total, la convocatòria inclou un total de 104 línies d’ajut recollides en 26 àmbits telemàtics diferents.

La partida actual suposa un lleuger increment del 3,4% respecte de 2021 i del 45,4% respecte de l’any 2015. Aquest creixement es deu a l’increment dels ajuts posats en marxa per l’Ajuntament i a la unificació de partides de subvencions que no hi estaven incloses, amb l’objectiu de simplificar la tramitació i facilitar a la ciutadania l’accés als ajuts.

Benestar animal, nou àmbit temàtic

La principal novetat és la creació de benestar animal com a nou àmbit temàtic. Així, els 26 són Cultura, Esports, Educació i Cultura, Salut i Cures, Gent Gran, Dones, Adolescència i Joventut, Infància, Democràcia activa i Participació ciutadana, Acció Comunitària i Associacionisme, Immigració-Acollida i Refugi, Civisme i Convivència, Foment d’activitats organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb discapacitat, Innovació Democràtica, Usos del Temps, Pluralisme Religiós i Conviccional, Ecologia, urbanisme i mobilitat, Consum, Atenció a persones sense llar i dret a una alimentació adequada, LGTBI, Drets de Ciutadania, Promoció de la perspectiva intercultural, Ciència i Universitats, i Benestar Animal.