"Transversalment a tots els països la situació de la dona està en desavantatge en relació als seus companys masculins. // En el món estrictament de la policia he insistit amb la idea que s'ha d'arribar a un nivell d'igualtat perquè les sensibilitats que s'estan produint en els canvis socials actuals demanen també una sensibilitat femenina, si volen dir-ho així, dins el conjunt de les policies. És a dir, no ens convenen ni volem policies masculinitzades.// Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana estan a uns bons nivells d'incorporació però tot i així continua sent insuficient perquè els afecta tant al número de dones policia que és encara insatisfactori com el sostre de vidre que és encara molt insatisfactori."

Recasens també ha afirmat que cal tenir la “sensibilitat femenina” dins el cos policial ja que, ha dit “no ens convenen ni volem policies masculinitzades”.

El comissionat de Seguretat també ha afegit que els reptes de la policia han canviat i que cal que tots els països treballin per un nou enfocament de la dona, per aconseguir resoldre problemes globals que actualment a escala local tenen una solució complicada.