Institut Municipal Hisenda

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’ajornament de taxes i impostos municipals per alleujar les butxaques dels contribuents afectats per la crisi del coronavirus. L’impost de béns immobles (IBI) i l’impost de vehicles es podran pagar fins al més de juliol (tant rebuts domiciliats com no domiciliats), mentre que la taxa de terrasses no s’haurà d’abonar fins al mes d’octubre (el calendari fiscal en fixava el pagament entre febrer i juny).

Impost de béns immobles (IBI)

En el cas dels rebuts domiciliats, la segona quota es pagarà el 3 de juliol i no el 3 de juny, com preveu el calendari fiscal del 2020. Pel que fa als rebuts no domiciliats, el termini de pagament, que acabava el 4 de maig, es prorroga fins al 3 de juliol (tot i que es podrà pagar abans). Les persones que hagin domiciliat per primer cop l’IBI pagaran el rebut també el 3 de juliol.

Taxa de terrasses

Tots els rebuts (tant domiciliats com no domiciliats) es pagaran a partir de l’octubre. Fins ara, els domiciliats tenien fixada la data del 3 de juny i els no domiciliats podien pagar la taxa del 15 de febrer al 15 d’abril. Tal com ja es va explicar, els establiments que ja hagin pagat la taxa podran demanar que se’ls retorni la part proporcional dels dies que hagin hagut de tancar pel coronavirus.

En el cas del preu públic de recollida de residus comercials i industrials, es tindrà en compte la reducció de l’activitat mentre duri l’estat d’alarma. El termini de pagament es manté per a l’1 de desembre per als rebuts no domiciliats i el 23 de desembre per als domiciliats.

Altres impostos

Pel que fa a l’impost de vehicles, els rebuts domiciliats mantenen el pagament previst per al dia 3 de juliol. En el cas dels rebuts no domiciliats, el termini de pagament, que acabava el 15 de juny, s’amplia fins al 3 de juliol. També s’ha ampliat fins al 3 de juliol el termini per pagar la plusvàlua. Les liquidacions d’altres tributs (IAE, ICIO…) amb data posterior al 18 de març es podran pagar també fins al 3 de juliol.

Petició d’ajornaments i fraccionaments

L’Ajuntament ha previst també que els contribuents puguin demanar més ajornaments i fraccionaments de tributs (com ara l’IBI i l’impost de vehicles) sempre que s’incloguin dins l’any 2020. En el cas de l’IAE, la recollida de residus i la taxa de terrasses, el pagament es podrà dividir en fraccions mensuals sense interessos sempre que el termini de pagament no vagi més enllà del setembre del 2021.

Com que l’atenció presencial a l’Institut Municipal d’Hisenda està tancada en compliment del decret d’alarma, s’ha creat una oficina tributària virtual per resoldre dubtes de la ciutadania a través de la pàgina web d’Hisenda.