El Sindicat Ferroviari i la CGT convoquen les aturades contra la fragmentació de Renfe en quatre societats i la d’Adif, en dues.

Les protestes que han dut a terme els treballadors els dilluns i els divendres es produeixen de manera parcial entre les 7 h i les 9 h, amb un 66% de serveis mínims al servei de Rodalies, i de 15 h a 17 h i de 23 h i la 1 h, amb un 33%. Els treballadors de Renfe i Adif mantindran les aturades parcials durant tots els dilluns i divendres del mes de novembre seguint els mateixos intervals que els d’aquest dilluns. Els usuaris que ho desitgin poden consultar els horaris dels trens de rodalia que circularan duran aquests dies al web de Rodalies de Catalunya.

La vaga afecta també els trens de mitjana i llarga distància. El Ministeri de Foment ha decretat uns serveis mínims del 72% a l’AVE i llarga distància, mentre que en mitjana distància els serveis mínims són del 64% durant les franges horàries de les aturades. La resta del dia, tots aquests trens han de circular amb normalitat. Pel que fa a Adif, els treballadors necessaris per cobrir els serveis mínims essencials representen el 17,75% de la plantilla.

La setmana passada es van produir aturades parcials entre el dilluns i el dimecres, i una vaga de 24 hores el dijous. Les protestes van tenir un 30% de seguiment segons els sindicats convocants, CGT i el Sindicat Ferroviari, i d’un 3% segons l’empresa.