El TRAM reduirà el servei en dia feiner en un 40 % a partir d’aquest dimarts. Ho farà seguint les indicacions de l’ATM d’ajustar l’oferta del transport públic a la demanda actual, que ha caigut a causa de la crisi del coronavirus i de l’activació de l’estat d’alarma.

El servei del TRAM, que continuarà operant des de les 5 fins a les 0 h els dies feiners, quedarà de la manera següent:

  • T1: sense servei.
  • T2 i T3: amb freqüències de pas de 15 minuts entre les 7 i les 17 h, de 20 minuts entre les 17 i les 22 h i de 30 minuts entre les 22 i les 0 h.
  • T4: amb freqüències de pas de 14 minuts entre les 7 i les 22 h i de 20 minuts entre les 5 i les 7 h i entre les 22 i les 0 h.
  • T5: amb freqüències de pas de 14 minuts entre les 7 i les 22 h i de 30 minuts entre les 5 i les 7 h i entre les 22 i les 0 h.
  • T6: sense servei.