Espanya declara l'estat d'alarma.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, decretarà aquest dissabte l’estat d’alarma a tot el país per l’expansió del coronavirus i un escenari amb cada cop més infectats per la covid-19. Però, què és i què implica aquesta mesura? Els estats d’alarma, excepció i setge estan previstos en l’article 116 de la Constitució i desenvolupats en la Llei 4/1981, d’1 de juny.

Quan s’aplica l’estat d’alarma?

El d’alarma és el menys sever però, segons la norma, tots tres s’apliquen quan “circumstàncies extraordinàries” fan impossible la normalitat al territori. D’acord amb la llei, l’estat d’alarma es decreta si es compleix algun dels supòsits següents:

  1. Catàstrofes, calamitats o desgràcies públiques com, per exemple, terratrèmols, inundacions, incendis urbans i forestals o accidents de gran magnitud.
  2. Crisis sanitàries, tals com epidèmies i situacions de contaminació greus (aquí hi entraria el coronavirus).
  3. Paralització dels serveis públics essencials per a la comunitat.
  4. Situacions en què no es puguin proporcionar els productes de primera necessitat.

Què implica decretar-lo?

La declaració d’un estat d’alarma es fa mitjançant un decret acordat en Consell de Ministres i els efectes de la mesura no es poden allargar més de 15 dies (només es pot prorrogar amb autorització expressa del Congrés dels Diputats). Un cop establert, implica tots o alguns dels punts següents:

  1. Limitar la circulació o permanència de persones o vehicles en hores i llocs determinats, o condicionar-les al compliment de certs requisits.
  2. Fer requises temporals de tot tipus de béns i imposar prestacions personals obligatòries.
  3. Intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, amb excepció de domicilis privats.
  4. Limitar o racionar l’ús de serveis o el consum d’articles de primera necessitat.
  5. Impartir ordres necessàries per assegurar l’abastiment dels mercats i el funcionament dels serveis.

Només un precedent d’estat d’alarma a Espanya

La primera i única vegada en la història que Espanya va declarar l’estat de l’arma a tot el territori va ser el 4 de desembre de l’any 2010. El president d’aleshores, José Luis Rodríguez Zapatero, va aplicar la mesura després que es tanqués l’espai aeri amb motiu de la vaga de controladors. Es va emparar que es tractava d’un servei públic bàsic i que s’estaven produït perjudicis greus als ciutadans i l’economia del país.