Obres al carrer de Pere IV

Durant els períodes vacacionals, quan la ciutat es buida, l’Ajuntament aprofita per avançar en els treballs de pavimentació, reurbanització i d’altres de menors que en un dia feiner dificultarien la mobilitat. Aquesta Setmana Santa, del 13 al 22 d’abril, Barcelona s’omple d’obres. N’hem recollit les més destacades:

 • Renovació d’enllumenat a la Gran Via | 13 i 14 d’abril: afectacions de trànsit entre el carrer d’Aribau i la rambla de Catalunya. Es mantindran dos carrils de circulació.
 • Trasllat del mòdul de comunicacions de la Sagrada Família | 19 d’abril: tall de trànsit al carrer de Mallorca entre Marina i Sardenya.
 • Substitució de canalització a Aragó | 19-21 d’abril: tall d’un carril al trànsit.
 • Pavimentació de l’avinguda de Sarrià | 13 i 14 d’abril: tall entre París i l’avinguda Diagonal, tot i que es mantindran dos carrils de trànsit.
 • Treballs a la via Augusta | 21 d’abril: s’anul·laran les parades d’autobús per la reparació de cinc juntes en els dos sentits entre els carrers de l’Hort de la Vila i de Demestre. La pavimentació del tronc central de la via suposarà talls de trànsit als carrers de l’Hort de la Vila i de Dolors Monserdà.
 • Pavimentació al carrer d’Astúries | 15 i 16 d’abril: tall de trànsit entre la travessera de Sant Antoni i Torrent de l’Olla.
 • Pavimentació a la travessera de Sant Antoni | 15 i 16 d’abril: tall en els dos sentits entre els carrers de l’Hort de la Vila i de Demestre.
 • Pavimentació al carrer del Robí | 15 d’abril: tall de trànsit entre els carreres del Torrent de l’Olla i de Verdi.
 • Noves escales mecàniques a Riera de Cassoles | 14 d’abril: tall d’un carril per la grua.
 • Reurbanització del carrer de Nínive | 19-22 d’abril: un accés nou a l’Hospital Vall d’Hebron. Durant les obres es mantindrà oberta la circulació.
 • Obres a República Argentina | 21 d’abril: accés tallat des de la plaça d’Alfonso Comín.
 • Afectacions al passeig de la Vall d’Hebron | 21 i 22 d’abril: talls al costat Besòs al carrer de Coll i Alentorn.
 • Xarxa d’aigües a l’avinguda Meridiana | 20 i 21 d’abril: talls a la cruïlla amb Garcilaso per la instal·lació d’una xarxa d’aigües. Es mantindran dos carrils de circulació.