L’informe anual del sector de la construcció elaborat per la Cambra de Contractistes de Catalunya augura un 2019 “gris fosc” després d’un 2018 que també ha estat “lluny de la recuperació”. El sector va créixer un 4,7 %, però encara és lluny de la mitjana dels darrers 20 anys. Alerten que la inversió pública està estancada i que ho continuarà estant per les cites electorals i pel fet que tant la Generalitat com l’Estat estan sense pressupostos i, per tant, no es pot licitar obra nova. De cara a futures licitacions d’obra pública, la CCOC reclama a les administracions que estableixin mecanismes per evitar l’acceptació d’ofertes de risc.

Adjudicacions de risc

“Les empreses no signem la nostra oferta. La nostra oferta és més cara que el que signem. Signem l’oferta que necessitem en funció de l’administració i per estar entre els quatre primers i aconseguir tenir alguna opció”

, afirma Joaquim Llansó, president de la CCOC. Llansó denuncia que la majoria de les administracions estan adjudicant obres “sota cost” i per això demana que “no es doni tant pes al preu en les licitacions”.

Clàusules socials als contractes

El president de la CCOC també ha alertat d’una “proliferació de clàusules socials en els plecs de les licitacions d’obres públiques”. Com a exemple ha citat que la societat Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA) demana en algunes licitacions que els treballadors cobrin un 10 % més que el sou fixat pel conveni del sector i que això “crea desigualtats al si de les empreses”. “Estan entrant a la nostra cuina”, es queixa Llansó. “Demanar molta clàusula social és incompatible amb què s’adjudiquin obres per sota del cost”, ha dit Llansó. “Algú es pensa que les constructores som una ONG”, hi ha afegit.