El proper 1 de gener del 2019 finalitzarà la moratòria que permet que les bicicletes circulin per les voreres d’ample inferior a cinc metres i tres metres d’espai lliure. La decisió de baixar les bicis a la calçada es va prendre fa quatre anys, però es va donar una moratòria —que posteriorment es va ampliar— mentre s’augmentava la xarxa de carrils bici de la ciutat. Ara, es considera que la infraestructura ciclista és prou sòlida com per fer efectiva la mesura.

Així, a partir de l’1 de gener del 2019, les bicicletes només podran circular per les voreres en cas que l’ample de via d’aquestes sigui superior a cinc metres i hi hagi tres metres d’espai lliure, el carril bici estigui situat a la vorera —circulant-hi a un màxim de 10 km/h— o es tracti de ciclistes menors de 12 anys i els adults que els acompanyen.

Barcelona ha sumat aquest 2018, 22 nous carrils bici i se n’han millorat d’altres. En els propers mesos, el govern municipal té previst executar 13 carrils més. Això vol dir que al setembre, la ciutat consolidarà un total de 200 km d’infraestructura ciclista —dels 116 que hi havia a l’inici del mandat. Segons informa l’Ajuntament, ara prop del 90 % de la població ja disposa d’un carril bici a menys de 300 metres de casa (el 2014 era del 72 %).